Menu Close

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu info@teiseslabirintai.lt .

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą teikiant prašymą:

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų apsaugą įstaigoje

Duomenų apsaugos pareigūnas

MB „Teisės labirintai“

El. paštas: info@teiseslabirintai.lt

Skip to content