Menu Close

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu info@teiseslabirintai.lt .

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠU

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU

PAGRINDINĖS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR SVARBI INFORMACIJA APIE DUOMENŲ APSAUGĄ ĮSTAIGOJE

Duomenų apsaugos pareigūnas

MB „Teisės labirintai“

El. paštas: info@teiseslabirintai.lt

Skip to content