Menu Close

Europos socialinių paslaugų kokybės sistema

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI EUROPOS SĄJUNGOS ĮVERTINIMAS

2022 metų vasario 2 dieną pasiekė puiki žinia iš Europos reabilitacijos platformos – EQUASS* -Europos EQUASS apdovanojimų komiteto įgaliojimais VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI SUTEIKIAMAS EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATAS – teikiamai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugai.

Suteiktas sertifikatas patvirtina, kad Viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių paslaugų centre teikiama paslauga atitinka visus EQUASS kriterijus ir veikla vykdoma vadovaujantis 10 EQUASS kokybės principų:

• lyderystė;

• personalas;

• teisė;

• etika;

• partnerystė;

• dalyvavimas;

• orientacija į asmenį;

• kompleksiškumas;

• orientacija į rezultatus;

• nuolatinis gerinimas.

Siekiant visapusiško teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, nuolatinio tobulėjimo ir plėtros, kad Paramos šeimai paslaugų skyriuje būtų teikiamos garantuotos kokybiškos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos, kad kokybės sistema būtų efektyviai veikianti ir kad būtų suteiktas EQUASS kokybės sertifikatas, teko sutelktai dirbti visai socialinės srities darbuotojų komandai ne vienerius metus (2019-2021 m.).

Suteiktas reikšmingas įvertinimas skatina ir toliau tobulėti, taikyti pažangiausius socialinio darbo metodus, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguoti į paslaugų gavėjų poreikius. *Europos socialinių paslaugų kokybės sistema.

 

Diegiant EQUASS kokybės sistemą parengti šie dokumentai:

1. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro kokybės politika

2. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

3. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro vykdomos fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir fizinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros

4. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka

5. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininko pareigybės aprašymas

6. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro skundų valdymo procedūros

7. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų teisių chartija

8. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro etikos ir gerovės užtikrinimo politika

9. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslumui, paslaugų  gavėjo privatumui, orumui ir fiziniai neliečiamybei  užtikrinti procedūros

10. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro etikos kodeksas

11. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos aprašas

12. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų skyriaus mokymosi ir tobulinimo sistema

13. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis pareigybės aprašymas

14. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjų socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo paslaugos įgalinimo koncepcija

15.Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

16. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų teisių atmintinė

17. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms auginančioms vaikus teikimo tvarkos aprašas

EQUASS rezultatai:

2023 m. EQUASS rezultatai

2022 m. EQUASS rezultatai

2021 m. EQUASS rezultatai

2019 m. EQUASS rezultatai 

 

Skip to content