Menu Close

Europos socialinių paslaugų kokybės sistema

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI EUROPOS SĄJUNGOS ĮVERTINIMAS

2022 metų vasario 2 dieną pasiekė puiki žinia iš Europos reabilitacijos platformos – EQUASS* -Europos EQUASS apdovanojimų komiteto įgaliojimais VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI SUTEIKIAMAS EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATAS – teikiamai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugai.

Suteiktas sertifikatas patvirtina, kad Viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių paslaugų centre teikiama paslauga atitinka visus EQUASS kriterijus ir veikla vykdoma vadovaujantis 10 EQUASS kokybės principų:

• lyderystė;

• personalas;

• teisė;

• etika;

• partnerystė;

• dalyvavimas;

• orientacija į asmenį;

• kompleksiškumas;

• orientacija į rezultatus;

• nuolatinis gerinimas.

Siekiant visapusiško teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, nuolatinio tobulėjimo ir plėtros, kad Paramos šeimai paslaugų skyriuje būtų teikiamos garantuotos kokybiškos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos, kad kokybės sistema būtų efektyviai veikianti ir kad būtų suteiktas EQUASS kokybės sertifikatas, teko sutelktai dirbti visai socialinės srities darbuotojų komandai ne vienerius metus (2019-2021 m.).

Suteiktas reikšmingas įvertinimas skatina ir toliau tobulėti, taikyti pažangiausius socialinio darbo metodus, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguoti į paslaugų gavėjų poreikius. *Europos socialinių paslaugų kokybės sistema.

 

Diegiant EQUASS kokybės sistemą parengti šie dokumentai:

1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

2. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR (AR ) ATKŪRIMO PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

3. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VYKDOMOS FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO PIKNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪROS

4. VIEŠOSIO ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PALAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PAGALBOS PLANO SUDARYMĄ TVARKA

5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

6. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKUNDŲ VALDYMO PROCEDŪROS

7. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PARAMOS ŠEIMAI SKYRIAUS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

9. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PARAMOS ŠEIMAI SKYRIAUS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

10. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS ATASKAITA 2021M.

11. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDIENCIALUMUI, ĮRAŠŲ TIKSLUMUI, PASLAUGŲ GAVĖJO PRIVATUMUI, ORUMUI IR FIZINEI NELIEČIAMYBEI UŽTIKRINTI PROCEDŪROS

12. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETIKOS KODEKSAS

13. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKOS APRAŠAS

14. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

15. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

16. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ PARAMOS ŠEIMOMS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS

17. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APAŠAS

18. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DIRBANČIO SU ŠEIMOMIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

19. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGOS ĮGALINIMO KONCEPCIJA

20.VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

21. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOLATINIO TOBULINIMO IR MOKYMOSI SISTEMA

22. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLŲ APRAŠAS

23. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DIRBSIANČIO SU ŠEIMOMIS TVARKOS APRAŠAS

24. DARBUOTOJŲ IR PASLAUGŲ GAVĖJO SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PLANAS 2021 METŲ

25. DARBUOTOJŲ PASLAUGŲ GAVĖJO SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PLANO ATASKAITA 2021 METŲ

26. DARBUOTOJŲ PASLAUGŲ GAVĖJO SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PLANAS 2022 METŲ

27. DARBUOTOJŲ PASLAUGŲ GAVĖJO SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PLANO ATASKAITA 2022 METŲ

28. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJU SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS KĖLIMO PLANAS 2022 METŲ

29. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ATSAKOMYBIŲ ATASKAITA 2021 METŲ.

30. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ATSAKOMYBIŲ VEIKLŲ PLANAS 2022 METŲ.

31. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ATSAKOMYBIŲ ATASKAITA 2022 METŲ.

32.VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ATSAKOMYBIŲ VEIKLŲ PLANAS 2023 METŲ

33. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ ATMINTINĖ

34. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ATVEJO VADYBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS AUGINANČIOMS VAIKUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

EQUASS rezultatai:

2019 metų   

2021 metų

2022 metų

Skip to content