Menu Close

Paslaugų kainos

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

PASLAUGŲ KAINOS

Mokėjimas už transporto organizavimo paslaugą – 0,89 Eur už 1 km. Specialiosios paskirties automobiliu (kaina nurodyta be kompensacijos). 0,86 Eur už 1 km. 

Transporto organizavimo paslauga teikiama taikant 80 procentų mokesčio lengvatą:

 • asmenims, sukakusiems 70 m. amžiaus;
 • neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems, t. y. asmenims, kuriems pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, -vykstantiems antrą kartą per tą patį mėnesį.

Transporto organizavimo paslauga teikiama nemokamai:

 • asmenims, kuriems nustatyta stacionarių paslaugų poreikio reikmė, pirminiam nuvykimui į stacionarias globos įstaigas;
 • neįgaliems vaikams – vieną kartą per mėnesį;
 • suaugusiems neįgaliesiems, t. y. asmenims, kuriems pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, – vieną kartą per mėnesį
 • neįgaliuosius lydintiems asmenims.
 • socialiai remtiniems asmenims, kurių pajamos mažesnės už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės remiamas pajamas, kai piniginė socialinė parama nuvykti į gydymo, sanatorines, reabilitacijos ar kt. įstaigas gali būti neefektyvi.
 • vadovaujantis priimtu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimu dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, teikti transporto organizavimo paslaugą.

Mokėjimas už asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą:

 • Vaikų prausimasis duše su įstaigos prausimosi priemonėmis – 0,70 Eur už vieną kartą, arba vaikų prausimasis duše su asmens prausimosi priemonėmis – 0,60 Eur už vieną kartą.
 • Suaugusiųjų prausimasis duše su įstaigos prausimosi priemonėmis – 0,70 Eur už vieną kartą, arba Suaugusiųjų prausimasis duše su asmens prausimosi priemonėmis – 0,60 Eur už vieną kartą.
 • Skalbimas automatine skalbimo mašina su automatiniu džiovinimu (skalbimo priemonės įstaigos) – 0,82 Eur už 1 kg sausų skalbinių, arba skalbimas automatine skalbimo mašina be automatinio džiovinimo (skalbimo priemonės – įstaigos) – 0,72 Eur už 1 kg sausų skalbinių.

Mokėjimas už dienos socialinę globą asmens namuose paslaugą:

informacija ruošiama

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą:

informacija ruošiama

Mokėjimas už dienos socialinę globos paslaugą institucijoje:

 • Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
 • Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įsteigtose įstaigose ar asmens namuose teikiamos dienos socialinės globos kainą nustato Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

KAS GALI KREIPTIS?

Suaugęs asmuo su negalia ar senyvo amžiaus asmuo (artimasis, įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats) pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa institucijoje.

PASLAUGOS GAVĖJAI:

  • Vaikai su negalia;
  • Suaugę asmenys su negalia;
  • Senyvo amžiaus asmenys.

Mokėjimas už ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą institucijoje:

 • Mokėjimo už ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, turtą ir neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų bei 100 procentų slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Likusią kainos dalį padengia savivaldybė iš biudžeto lėšų ar gaunamų tikslinių dotacijų. Jei asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
 • Pagal 2022 m. gruodžio 30 dienos Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 5TS-1262 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“, vienam asmeniui su negalia ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa per mėnesį sudaro 1308,00 Eur., o vienam asmeniui su sunkia negalia 1594,00 Eur. per mėnesį.

Mokėjimas už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose paslaugą:

informacija ruošiama

Kitų paslaugų organizavimas:

 • Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos) – 5,14 Eur už 1 val.
 • Maitinimo organizavimas – 1,74 Eur už vieną kartą. 2,32 Eur už vieną kartą, pristatant karštą maistą į namus.(Nuo 1 karto iki 7 kartų per 1 savaitę Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka).

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA APIE PASLAUGAS IR KAINAS PASPAUDUS  NUORODĄ ⇓

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS

Skip to content