Menu Close

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms

DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI JŲ PAREIGYBĖMS

Finansinės apskaitos ir dokumentų administravimo skyrius

Ūkio skyrius

Sveikatos priežiūros skyrius

Socialinės pagalbos paslaugų skyrius

Paramos šeimai paslaugų skyrius

Socialinių paslaugų asmens namuose skyrius

Pagalbos į namus paslauga

Dienos socialinė globa asmens namuose 

Institucinių paslaugų skyrius

Socialinės globos namai

Dienos socialinė globa institucijoje

PROJEKTUOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI JŲ PAREIGYBĖMS

Projekto NR. 07-007-P-0001 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)“

Projekto Nr. 07-003-P-0001 ,,Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“

Projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

 

Skip to content