Menu Close

Darbuotojai

Pareigos Vardas, pavardė  Telefono Nr. Elektroninio pašto adresas
ADMINISTRACIJA
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas Jolita Žilionytė +370-606-64275 jolita.zilionyte@lazdijuspc.lt
Vedėja socialiniams reikalams Raminta Mikelionienė +370-606-64274 raminta.mikelioniene@lazdijuspc.lt
FINANASINĖS APSKAITOS IR DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS
Vyr. buhalterė Alė Griškonienė +370 318 52301 ale.griskoniene@lazdijuspc.lt
Buhalterė Daiva Kizelienė +370 318 52301 daiva.kizeliene@lazdijuspc.lt
Sekretorė-personalo specialistė Vilma Dulskienė +370 318 52301 vilma.dulskiene@lazdijuspc.lt
Dokumentų rengimo specialistė Vilma Bucevičienė +370 318 52301 vilma.buceviciene@lazdijuspc.lt
ŪKIO SKYRIUS
Ūkvedys Alvydas Škarnulis +370 318 52301  alvydas.skarnulis@lazdijuspc.lt
Vairuotojas Gintaras Kajokas +370 318 52301
Vairuotojas Mindaugas Baranauskas +370 318 52301
Vairuotojas (dispečeris) Gintas Grubis +370 318 52301  –
Pagalbinis darbininkas Giedrius Banaitis +370 318 52301
Elektrikas Arūnas Blažauskas +370 318 52301
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Bendrosios praktikos slaugytoja
Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Čeponienė +370 318 52030  –
Masažuotoja, ergoterapeutė Iveta Semenienė +370 318 52030 iveta.semeniene@lazdijuspc.lt
Slaugytojo padėjėja Kristina Banaitienė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Lina Utaravičienė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Lina Žurinskienė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Ženė Kisielienė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Valentina Poteliūnienė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Jolanta Albavičiūtė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Sonata Broneikienė +370 318 52030
Slaugytojo padėjėja Neringa Puzarienė +370 318 52030
Individualios priežiūros darbuotoja Živilė Samuchova +370 318 52030
SOCIALINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ SKYRIUS
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių išdavimo specialistė Raimonda Mikelionienė +370 318 51070 raimonda.mikelioniene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotoja Aldona Petruškevičienė +370 318 51070
PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS
Atvejo vadybininkė Aurelija Jurkonienė (pakaitinė darbuotoja) +370 675 18672 aurelija.jurkoniene@lazdijuspc.lt
Atvejo vadybininkė Erika Kiaulevičienė +370 698 59243 erika.kiauleviciene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Vaida Jarmalienė +370 698 59247 vaida.jarmaliene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Eva Kupstaitė +370 698 59232 eva.kupstaite@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Vilma Vaitkevičienė +370 698 59248 vilma.vaitkeviciene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Vilma Matulevičienė +370 698 59238 vilma.matuleviciene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Rima Minkevičienė +370 698 59242 rima.minkeviciene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Reda Kašalynienė +370 698 59240 reda.kasalyniene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Rima Alenskienė +370 698 59241 rima.alenskiene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Vilija Dadurkienė +370 698 59245 vilija.dadurkiene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Eugenija Urbanavičienė +370 698 59239 eugenija.urbanaviciene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Aida Kėrienė +370 698 59246 aida.keriene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Vida Markauskienė +370 683 26121 vida.markauskiene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Irina Poteliūnienė +370 602 97365 irina.poteliuniene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotojai (darbui su šeimomis) Roma Poteliūnienė +370 698 59248  –
Individualios priežiūros darbuotojai (darbui su šeimomis) Sandra Subačė +370 698 59248  –
Socialinė darbuotoja, individualios priežiūros darbuotoja (Teikianti Vaikų dienos centro socialinės priežiūros paslaugą) Vilma Kubilienė +370 698 59243 vilma.kubiliene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotoja (Teikianti Vaikų dienos centro socialinės priežiūros paslaugą) Sandra Želionienė +370 698 59243  –
Socialinė darbuotoja, koordinatorė bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymui Rita Žukauskienė +370 647 19705 rita.zukauskiene@lazdijuspc.lt
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE SKYRIUS

Pagalbos į namus paslauga

Socialinė darbuotoja Ingrida Petruškevičienė +370 620 54534 ingrida.petruskeviciene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Dovilė Burakova +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Danutė Padegimienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Irena Naktinskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Ona Buoželienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Aldona Jasinskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Milija Sutrinavičienė +370 318 523011
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Liūda Pakutkienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Virginija Kvedienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti pagalbos į namus paslaugą) Vaida Stanulienė +370 318 52301
Integrali pagalba
Bendrosios praktikos slaugytoja Rasa Gylienė +370 620 54534
Slaugytojo padėjėja Gėlita Kubiliūtė +370 620 54534
Dienos socialinė globa asmens namuose 
Vyr. socialinė darbuotoja/socialinė darbuotoja Dovilė Mizerienė +370 698 59236 dovile.mizeriene@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja Dovilė Paulionienė +370 665 14886 dovile.paulioniene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Vilma Anceravičienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Reda Armalienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotojai (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Nijolė Bražinskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Ona Černeckienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Diana Daugėlaitė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Daiva Kričenienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Aldona Mickevičienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Ilona Orliukienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Renė Novikienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Nijolė Pavilonienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Laima Pavilonienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Reda Pavilonienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Birutė Pileckienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Jurgita Straigienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Zita Stravinskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Ramutė Sušinskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Asta Trakimavičienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Edita Vaitulionienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Irutė Valeikienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikiantys dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Ona Varsevičienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotojai (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Alė Žemaitaravičienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Zita Grėbliūnienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Laima Jakubauskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Zinaida Danarackienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Valda Mickuvienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Ilona Juršienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Deimantė Kavaliauskienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Lina Petručionienė +370 318 52301
Individualios priežiūros darbuotoja (teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą) Virginija Liaukevičienė +370 318 52301
INSTITUCINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Vyr. socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis +370 318 52030 azuolas.balezentis@lazdijuspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Stankevičienė +370 318 52030 neringa.stankeviciene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotoja +370 318 52030
Užimtumo specialistė Jolanta Marcinkienė +370 318 52030
Socialinė darbuotoja Vilma Juškauskienė +370 614 52552 vilma.juskauskiene@lazdijuspc.lt
Individualios priežiūros darbuotoja Donata Grėbliūnienė +370 614 52552
Individualios priežiūros darbuotoja Irena Draskinienė +370 614 52552
Individualios priežiūros darbuotoja Aistė Naujalienė +370 614 52552
VERSTAMINŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS – SOCIALINĖS DIRBTUVĖS 
Socialinis darbuotojas Martynas Tindziulis +370 605 75143 soc.dirbtuves@lazdijuspc.lt
Gamybos ar paslaugų teikimo meistrė Dovilė Zilinkienė +370 605 75143 – 
Gamybos ar paslaugų teikimo meistrė Sandra Želionienė +370 605 75143 – 
Individualios priežiūros darbuotoja Vilma Butkauskienė +370 605 75143
Rinkodaros Vadybininkas Ignas Zilinkus +370 605 75143

Skip to content