Menu Close

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingi darbuotojai!

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingi darbuotojai

Slaugytojo padėjėjas/a teikiantis socialines paslaugas institucinių paslaugų skyriuje,

socialinės globos namuose.

Darbo pobūdis:

Pareigybės paskirtis – įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus pritaikyti teikiant asmens higienos, slaugos ir priežiūros paslaugas socialinės globos namų gyventojams.;

Reikalavimai:

  • Turėti įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją;
  • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai

Atlyginimo koeficientas nuo 0,63

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos skambinkite tel. 8 318 52 301

 

Bendrosios praktikos slaugytojas 

Darbo pobūdis ir pareigybės aprašymas: Bendrosios praktikos Slaugytojas, teikti slaugos paslaugas, vadovaujantis vidaus kokybės sistemos dokumentais, medicinos ir higienos normomis, kitais norminiais aktais.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. stebėti asmens sveikatos būklę, apie pokyčius informuoti artimuosius, gydantį gydytoją;
  2. operatyviai reaguoti į asmens sveikatos pokyčius bei gyvybei pavojingas būsenas, esant poreikiui kviesti skubiąją pagalbą;
  3. suteikti reikiamą informaciją asmeniui ir jo artimiesiems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;
  4. tvarkyti medicinos dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  5. Darbuotojas teikiantis integralią pagalbą gaunantiems asmenims bendrosios praktikos slaugos paslaugas derina su ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) teikimo komanda tarpusavyje apsilankymo pas integralios pagalbos gavėją laiką ir periodiškumą.

Reikalavimai:

  • Turėti bendrosios praktikos slaugytojo aukštesnįjį/aukštąjį išsilavinimą
  • Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
  • Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus ir kitus teisės aktus, žinoti pacientų teises.

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Darbo grafikas: Terminuota

Darbo užmokestis: nuo 1106,95 Eur. per mėnesį (neatskaičius mokesčių).

Darbo sutartis sudaroma projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Gyvenimo aprašymus siųskite: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. +370 318 52301

Skip to content