Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 METŲ ATASKAITOS

I Ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 METŲ ATASKAITOS

METINĖS ATASKAITOS

2023 m. metinių ataskaitų rinkinys

2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. Aiškinamasis raštas

2023 metų veiklos ataskaita

III Ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

II Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas

Veiklos rezultatų ataskaita

I Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinimo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas

Veiklos rezultatų ataskaita

2022 METŲ ATASKAITOS

METINĖS ATASKAITOS

2022 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2022 m. Veiklos ataskaita

III Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinimo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma

Veiklos rezultatų ataskaita

II Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

I Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2021 METŲ ATASKAITOS

METINĖS ATASKAITOS

2021 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas su priedais

Veiklos ataskaita 2021 m.

III Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

II Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų pokyčiai per atask. laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie pajamas ir sąnaudas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

I Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 METŲ ATASKAITOS

III Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Finansavimo sumos (PDF)

Finansinės būklės ataskaita (PDF)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudos (PDF)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)

I Ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus pajamas ir išlaidas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 METŲ ATASKAITOS

I Ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (PDF).

Veiklos rezultatų ataskaita (PDF).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Atsargų vertės pasikeitimas (PDF).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF).

II Ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (PDF).

Veiklos rezultatų ataskaita (PDF).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Atsargų vertės pasikeitimas (PDF).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF).

III Ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (PDF).

Aiškinamasis raštas (PDF).

2018 METŲ ATASKAITOS

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 M. gegužės 17 D. sprendimas Nr. 5TS-7 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“(PDF)

2018 metų viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos ataskaita (PDF)

2018 metų viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos rezultatų ataskaita  (PDF)

2018 metų viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

Nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)

Skip to content