Menu Close

Transporto paslauga

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO

 PASLAUGA

Transporto organizavimo paslaugos teikimo tikslas ir paskirtis – teikti transporto paslaugą pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslaugą turi teisę gauti:

Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei faktiškai gyvenantys Lazdijų rajono savivaldybėje.

Atvejai, kuriais gali būti teikiama transporto organizavimo paslauga:

 • vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas ir grįžti iš jų;
 • vykti į sanatorinio-kurortinio gydymo įstaigas ir grįžti iš jų;
 • vykti į ortopedijos įmones;
 • vykti į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);
 • vykti į stacionarias socialinės globos įstaigas;
 • neįgaliesiems ir jiems prilyginamiems asmenims aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis, šias priemones nuvežti remontuoti ir parvežti.

Asmenų, kurie gali naudotis transporto organizavimo paslauga, kategorijos:

 • vaikas su negalia ir jį lydintis asmuo;
 • suaugęs asmuo su negalia ir jį lydintis asmuo;
 • senyvo amžiaus asmuo – senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, turintis judėjimo sutrikimų ir jį lydintis asmuo (pagal šeimos gydytojo pateiktą rekomendaciją);
 • mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos nariai), kai asmens pajamos (šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį per mėnesį bei socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus priimtu sprendimu. Gautiems sprendimams registruoti vedamas Transporto paslaugos organizavimo gautų sprendimų registras.

Transporto organizavimo paslaugos gavėjų apmokėjimas už transporto organizavimo paslaugą:

Transporto organizavimo paslauga teikiama nemokamai:

 • asmenims, kuriems nustatyta stacionarių paslaugų poreikio reikmė, pirminiam nuvykimui į stacionarias globos įstaigas;
 • neįgaliems vaikams – vieną kartą per mėnesį;
 • suaugusiems neįgaliesiems, t. y. asmenims, kuriems pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, – vieną kartą per mėnesį
 • neįgaliuosius lydintiems asmenims.
 • socialiai remtiniems asmenims, kurių pajamos mažesnės už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės remiamas pajamas, kai piniginė socialinė parama nuvykti į gydymo, sanatorines, reabilitacijos ar kt. įstaigas gali būti neefektyvi.
 • vadovaujantis priimtu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimu dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, teikti transporto organizavimo paslaugą.

Transporto organizavimo paslauga teikiama taikant 80 procentų mokesčio lengvatą:

 • asmenims, sukakusiems 70 m. amžiaus;
 • neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems, t. y. asmenims, kuriems pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, -vykstantiems antrą kartą per tą patį mėnesį.

Asmenys, viršijantys kriterijuose nurodytas normas, už suteikto transporto organizavimo paslaugą apmoka pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Centrui nustatytą transporto organizavimo paslaugos vieno kilometro kainą. Asmuo (šeima), organizacija dėl atleidimo nuo mokėjimo už transporto organizavimo paslaugą gali  kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyrių.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Dėl transporto organizavimo paslaugos kreiptis:

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centras

Kauno g. 8, LT-67128, Lazdijai

Tel. (8 318) 51070 (specialistas, priimantis prašymus, transporto organizavimo paslaugai gauti)

El.p. raimonda.mikelioniene@lazdijuspc.lt

 

 

Skip to content