Menu Close

Neįgaliųjų aprūpinimas

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS

PAGALBOS PRIEMONĖMIS

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Kas turi teisę įsigyti ar laikinai naudoti TPP?

 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas;
 • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys, po traumų, sužeidimų ar ligų, ar turintys judesio raidos sutrikimų ir akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis);
 • Kuriam nustatyta priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis.

Kompensacinės technikos priemonėms gauti reikalingi dokumentai:

 • Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);
 • prašymas SP-10 (110 forma pildoma vietoje);
 • asmens tapatybės dokumentas;
 • neįgaliojo pažymėjimas (kopija);
 • pensininko pažymėjimas (kopija);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (kopija).

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, staliuką prie lovos būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Asmeniui judėjimo techninės pagalbos priemonės išduodamos nemokamai, išskyrus automatiškai ar rankomis reguliuojamas lovas, naktipuodžio kėdutes ir vaikštynes su staliuku.

Dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis kreiptis:

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centras

Kauno g. 8, LT-67128, Lazdijai

Tel. (8 318) 51070 (specialistas, priimantis prašymus, neįgaliųjų aptarnavimo ir kompensacinei technikai gauti)

El.p. raimonda.mikelioniene@lazdijuspc.lt

 

 

Skip to content