Menu Close

Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa institucijoje – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikiamos nuo 2010 metų. Patalpos yra erdvios, šviesios ir patogios. Jas sudaro du kambariai, skirti paslaugų gavėjams, negalintiems ilgesnį laiką sėdėti arba turintiems norą pailsėti. Įrengta rūbinė, higienos patalpos, erdvus užimtumo kambarys su patogiais baldais, kompiuterine technika. Į patalpas lengvai gali patekti ir asmenys judantys neįgaliojo vežimėlio pagalba, tam yra įrengtas pandusas. Paslaugų gavėjams vieną kartą dienoje yra tiekiamas karštas maistas. Paslaugų gavėjams užtikrinama saugi, jauki ir pritaikyta aplinka. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas vienu metu gali gauti 15 asmenų.
Paslaugos pagrindinis tikslas – suteikti vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims galimybę gyventi bendruomenėje, kiek galima ilgiau išvengiant ilgalaikės stacionarios socialinės globos.

Čia teikiamos paslaugos suteikia paslaugų gavėjų artimiesiems, globėjams, rūpintojams atokvėpį, paramą ir galimybę dalyvauti darbo rinkoje.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo trukmė:

Nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę.  

Paslaugos sudėtis:

 • Bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas,
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas,
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • transporto paslaugų organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Veikla: dienos socialinės globos institucijoje paslaugos gavimo metu organizuojami įvairūs užsiėmimai: judesio terapija, muzikos terapija, darbai iš  popieriaus, audinių atraižų, siūlų, modelino, sūrios tešlos; loginių užduočių sprendimas, piešimas, spalvinimas, stalo žaidimai, maisto ruoša, dekupažas, savitvarkos įgūdžių ugdymas; spaudos apžvalga, TV žiūrėjimas ir aptarimas, išvykos. Minimos kalendorinės ir valstybinės šventės.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas, užimtumo specialistas, individualios priežiūros darbuotojai.

Mokėjimas už dienos socialinę globą institucijoje:

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įsteigtose įstaigose ar asmens namuose teikiamos dienos socialinės globos kainą nustato Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

KAS GALI KREIPTIS?

Suaugęs asmuo su negalia ar senyvo amžiaus asmuo (artimasis, įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats) pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa institucijoje.

PASLAUGOS GAVĖJAI:

  • Vaikai su negalia;
  • Suaugę asmenys su negalia;
  • Senyvo amžiaus asmenys.

KUR KREIPTIS?

Į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių bei asmens gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Dienos socialinės globos institucijoje teikėjas:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Socialinis darbuotojas Vilma Juškauskienė,

Tel.: 8 614 52552,

El. paštas: vilma.juskauskiene@lazdijuspc.lt

Skip to content