Menu Close

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinės globos asmens namuose

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjai:

 • Vaikai su negalia;
 • Suaugę asmenys su negalia;
 • Senyvo amžiaus asmenys;
 • Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama tik aukščiau išvardintiems asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimo.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikimo trukmė / dažnumas:

 • nuo 2 iki 8 val. per parą, iki 5 kartų per savaitę asmens namuose.

Kaip nustatomas Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos  poreikis?

 • Dienos socialinės globos asmens namuose  poreikis asmeniui nustatomas individualiai atsižvelgiant į  asmens nesavarankiškumą, jo poreikius ir galimybes juos patenkinti.

Mokėjimas už Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą:

 • Paslauga yra mokama, mokėjimo dydis priklauso nuo asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydžio.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre teikia:

 • Socialinis darbuotojas
 • Individualios priežiūros darbuotojai

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos sudėtis:

 • Informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas,
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • transporto paslaugų organizavimas
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kur kreiptis norint gauti informaciją apie dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą?

 • Dėl informacijos apie dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavimą galima kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių;
 • Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorius dirbančius Jūsų gyvenamosios vietos seniūnijoje;
 • VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją, koordinuojančią
  ir teikiančią dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą.

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Įsakymas Dėl Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 5 punkto pakeitimo


Kontaktinė informacija: 

tel. 8 698 59236;

(8 318) 52301

E.p. info@lazdijuspc.lt

 

Skip to content