Menu Close

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centre

vyko civilinės saugos funkcinės pratybos

2023 m. spalio 27 d. Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos „Atsakingų darbuotojų veiksmai gaisro centro patalpose atveju, evakuojant gyventojus, lankytojus, darbuotojus“.

Pratybų metu buvo uždūmintos pirmo aukšto patalpos, esančios įstaigos Institucinių paslaugų skyriuje- Globos namuose. Minėtame skyriuje ilgalaikes (trumpalaikes) globos paslaugas gauna 40 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų. Įsijungus priešgaisrinei signalizacijai, globos namų gyventojai padedami darbuotojų iš pastato sėkmingai evakavosi/evakuoti per evakuacijos išėjimus bei susirinko įstaigos kieme pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą numatytoje vietoje.

Netrukus atvyko du Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Lazdijų priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos ugniagesių gelbėtojų  ekipažai ir trys Lazdijų rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių gelbėtojų ekipažai. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai uždūmintose patalpose aptiko imituotą gaisro židinį, padėjo evakuoti likusius globos namų gyventojus. Likvidavus gaisrą, ugniagesiai gelbėtojai darbuotojams papasakojo, pademonstravo ir mokė praktiškai naudotis gesintuvu, paaiškino į ką atkreipti dėmesį susidarius tokiam ekstremaliam įvykiui bei paaiškino gaisro prevencijos aspektus.

Pratybas stebėjo ir jas vertino Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas Vitas Merkininkas, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos skyrininkas Arūnas Griškevičius, Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ direktorius  Egidijus Aleksonis.

Dėkojame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Lazdijų priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos vyr. specialistui Viktorui Gerasimovui ir vyr. specialistui Deivydui Neverdauskui už pagalbą organizuojant ir vykdant civilinės saugos funkcines pratybas.

Taip pat dėkojame Lazdijų rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojų komandų ekipažams už pagalbą prisijungiant ir vykdant civilinės saugos funkcines pratybas. Ačiū už bendradarbiavimą.

Skip to content